Sponsoring Brochure nr. 54

Steun ons met uw sponsorbijdrage !!!
U kunt sponsor worden van deze brochure

Brochure nr. 54
(oktober 2019)

De School Opleiding Officieren Marechaussee (SOOM)

Voor mei 1940 waren de beroepsofficieren van de Koninklijke Marechaussee afkomstig uit de bereden wapens van de Koninklijke Landmacht. Na de capitulatie werd de ‘Nederlandse weermacht’ opgeheven, maar bleef de Marechaussee, als een civiel politiekorps, bestaan. De bezetter breidde de politiekorpsen in Nederland enorm uit, zo ook de Marechaussee. Daarbij passend werd de officierssterkte van de Marechaussee,twintig man na de capitulatie, vergroot met zo’n negentig man, gerekruteerd uit vooral de voormalige landmacht. Om te voorzien in jonge officieren,maakte de Inspecteur der Marechaussee in het najaar van 1940 plannen om te komen tot een eigen officiersopleiding: de ‘School Opleiding Officieren Marechaussee’ (SOOM) als onderdeel van het Depot Marechaussee te Apeldoorn. Hiervoor werden zonen van betrouwbare huize benaderd. De SOOM startte in januari 1941, maar op last van de bezetter werd tien maanden later het Depot Marechaussee en daarmee ook de SOOM opgeheven. De cadetten moesten naar het Politieopleidingsbataljon (POB) te Schalkhaar, echter alle veertien weigerden dit…

De brochure beschrijft de aanleiding, de inhoud van de opleiding, de cadetten en hun belevenissen, en het einde van de opleiding. Ook hoe het de cadetten in de oorlog verder is vergaan, zoals deelname aan het verzet, Engelandvaart en krijgsgevangenschap. Gelukkig is er beeldmateriaal bewaard gebleven waarmee de brochure wordt voorzien. De schrijver, Henk G. Westland, verricht al enige jaren historisch onderzoek naar de ‘gevallenen der (Koninklijke) Marechaussee in de periode 1940-1945’ en heeft in het tijdschrift Marechaussee Contact vanaf 2011 al meer dan veertig artikelen over de resultaten van zijn onderzoek geschreven. Bij zijn naspeuringen kwam ook de SOOM in beeld en steeds bleef dit instituut en zijn cadetten zijn belangstelling houden.

De SOOM is een uniek instituut geweest. Na de Tweede Wereldoorlog waren de beroepsofficieren afkomstig uit de andere krijgsmachtdelen. Pas deze eeuw kreeg de Koninklijke Marechaussee een structurele eigen officiersopleiding.Het is daarom goed om de unieke geschiedenis van de SOOM en de cadetten,die daar werden opgeleid, in een brochure vast te leggen.

Op welke wijze kunt u sponsor worden van deze brochure

  • Uw sponsoring kunt u aan ons doorgeven door invullen en versturen van onderstaand online inschrijfformulier sponsorbijdrage
  • OF
  • Wilt u per post uw sponsoring doorgeven, dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden, vervolgens printen en invullen. Het ingevulde formulier kunt u versturen naar Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, Haitsma Mulierlaan 5, 7241 GA Lochem.

Online Inschrijfformulier Sponsorbijdrage

De invulvelden die zijn voorzien van een * zijn verplicht in te vullen velden.

Het bedrag heb ik heden overgemaakt op rekeningnummer: NL 47 INGB 0000150300 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, onder vermelding van ‘Brochure nr. 54’

Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 47 INGB 0000150300 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, onder vermelding van: ‘Brochure nr. 54’

Uw persoonsgegevens worden conform de AVG alleen voor administratieve- en financiële zaken gebruikt door de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Namens de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, hartelijk dank voor uw sponsoring.


Word Vriend van het Marechausseemuseum

Van de Penningmeester

Uw jaarlijkse bijdrage voor 2019 , of een sponsorbijdrage t.b.v. een brochure, kunt u voldoen op IBAN: NL47INGB0000150300 t.n.v. de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee o.v.v. donatie 2019 of Brochure 53 en/of 54.