Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee

Dagelijks bestuur

Penningmeester contactadres: P. Coomans, Theeboomstraat 4, 3151 RR Hoek van Holland

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Erevrienden
Brigadegeneraal b.d. J.A. de Jong
Kolonel b.d. G.J.C. Slots
Kolonel b.d. mr. B.W. Hopperus Buma
Kapitein b.d. J.W.G. van der Meulen
Kapitein-ter-zee b.d. D. Weekenstroo
Majoor b.d. G.W. Schoone