Brief Corona

4 september 2020

Geachte Vrienden,

Het zal u niet ontgaan zijn, maar ook de Stichting Vrienden heeft de gevolgen van het COVID-19 (Corona Virus) ondervonden.

De voorjaarsbijeenkomst van 9 april 2020 in Buren kon hierdoor geen doorgang vinden.
Gelet op de huidige ontwikkelingen heeft het bestuur helaas moeten besluiten om ook de Vriendendag van donderdag 12 november op de KW III te Apeldoorn te annuleren. We hebben diverse alternatieven besproken maar vinden dat de doelstelling van onze Stichting door de beperkingen die COVID-19 met zich meebrengt, in geen van de opties voldoende tot haar recht komt.

Het bestuur heeft in overleg met de redacteur en de schrijver besloten om brochure nummer 55, geschreven door C.N.J. Neisingh,  aan een ieder per post toe te zenden.
Bij de eerstvolgende bijeenkomst zal deze nog onder de aandacht worden gesteld.

In brochure nummer 55 zit zoals gebruikelijk het sponsor-formulier voor nummer 56.
Deze wordt geschreven door Michael van der Zee en heeft de titel: “Het Rucphens Heike 1900”.

Zodra er een nieuwe datum bekend is voor een bijeenkomst zullen wij hiervoor weer uitnodigingen verzenden en zal eveneens worden gepubliceerd op onze website: vrienden.stichtingmuseumkmar.nl

Kolbak nummer 29 zal in het voorjaar verschijnen met hierin nieuws over de nieuwe tentoonstellingen in het Marechausseemuseum en de onthulling van de Canadese Esdoorn in de tuin van het Marechausseemuseum.

Het bestuur

Terug naar Nieuwsberichten