Donatie

Beste vrienden,

Nu we haast het tweede Coronajaar ingaan en wij elkaar nog steeds niet kunnen/mogen ontmoeten is dit de enige manier om met elkaar te communiceren.

Peter Coomans is druk bezig om een nieuwe kolbak te maken met daarin het laatste nieuws.

Als bestuur hebben wij echter nog een dringende vraag:

Zou u eens na willen kijken of u de jaarlijkse donatie over 2020 heeft overgemaakt naar de penningmeester? Als u dit vergeten bent dan kunt u ook direct de donatie 2021 overmaken. Vermeldt bij de overschrijving wel voor welk jaar de donatie is.

Het bestuur.