Korps Politietroepen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleek dat de Koninklijke Marechaussee de civiele en de militaire politietaak moeilijk tegelijkertijd kon uitvoeren. In 1919 werd een tweede militair politiekorps opgericht: het Korps Politietroepen. De primaire taak was het toezicht op de militairen, maar in de praktijk was dit vooral, door de revolutionaire ontwikkelingen in Europa en de daaruit voortvloeiende onrust in Nederland, het handhaven van de binnenlandse orde en het bestaande gezag. Als gevolg van de ontwikkelingen in Duitsland, was het korps vanaf 1935 ook belast met de strategische beveiliging langs de oostgrens van Nederland. In juli 1940 werd het korps opgeheven.

Door drs. J.P.E.G. Smeets