Ruim 50 jaar dienstplicht bij het Wapen der Koninklijke Marechaussee

Tot 1940 bestond de Koninklijke Marechaussee alleen uit beroepspersoneel. In de periode 1946 tot 1996 hebben echter 34000 dienstplichtigen en reservisten bij de Koninklijke Marechaussee gediend. Onder leiding van beroepskader, waren ze belast met de militaire politietaak bij de grotere parate eenheden van de Koninklijke Landmacht. In 1996 werd de dienstplicht opgeschort.

Door reserve majoor b.d. H.G. Poels