De politiebrigade Koninklijke Marechaussee in Elten(1949-1953)

Als genoegdoening voor geleden schade kreeg Nederland na de Tweede Wereldoorlog twee Duitse gebiedjes in bezit: het drostambt Elten en het drostambt Tudderen. In Elten werd een grensbrigade en een politiebrigade van de Koninklijke Marechaussee uitgezet. Deze brochure  gaat over de politiebrigade. Een unieke taak, niet alleen omdat in 1945 de politietaak aan het korps was ontnomen, maar de bevolking had ook gemengde gevoelens over de annexatie. In 1953 werd deze taak aan het Korps Rijkspolitie overgedragen.

Door kapitein b.d. G.P. Middelkoop