De Marechaussee in de bezettingstijd (1940-1945)

Vanaf mei 1940 had de bezetter veel Nederlandse politie nodig. De Koninklijke Marechaussee bleef zijn politietaken uitvoeren, nu onder het Ministerie van Justitie en zonder het predicaat ’Koninklijke’”. Het Korps groeide snel. De leiding kwam steeds meer in handen van Duitsgezinde officieren, meestal niet afkomstig uit het korps. In 1943 werd de Marechaussee (Gendarmerie) onderdeel van de staatspolitie. Net als elke Nederlander moesten de marechaussees keuzes maken: een klein aantal  collaboreerde, velen echter hielpen of gingen in het verzet, hielpen Joden en onderduikers en trachtten de dagelijkse politiedienst voor de burger  zo goed mogelijk uit te voeren.

Door kapitein b.d. J. Jansen