De Koninklijke Marechaussee in Zeeland

Vanaf 1818 werden er detachementen van de Koninklijke Marechaussee in Zeeuws-Vlaanderen uitgezet. Het aantal brigades groeide gestaag uit naar vijftien stuks. Er was veel onrust en onveiligheid. Na de Belgische afscheiding was het bovendien een grensgebied. In het voorjaar van 1848 brak er onrust uit onder de dijkwerkers in Westkapelle en werd ook daar een brigade uitgezet, gevolgd door Middelburg en Vlissingen en twee brigades op Zuid-Beveland. Nog steeds is de Westerschelde het voornaamste werkgebied van de marechaussees in Zeeland.

Door kapitein b.d. W.D. Dijkman