De organisatie van de Nederlandse Politie
met inbegrip van de Koninklijke Marechaussee tot 1994

De Koninklijke Marechaussee is het oudste Nederlandse rijkspolitiekorps dat voornamelijk wordt ingezet voor civiele taken onder het gezag van het Ministerie van Justitie. Al meer dan 150 jaar ligt het Nederlandse politiebestel onder politiek vuur: wie heeft het gezag over de politie? Binnenlandse Zaken met de burgemeesters op de bres voor de handhaving van de orde of Justitie die boeven wil vangen. Het Nederlandse politiebestel is daarom weinig homogeen geweest met de Koninklijke Marechaussee, gezien haar bijzondere positie, tussen schip en kade. Sinds 1994 bestaat daar meer duidelijkheid over.

Door kapitein b.d. J. Jansen