De cultuur van de Koninklijke Marechaussee
’een spagaat in blauw’

De Koninklijke Marechaussee wordt gezien als een keurkorps met waarden, normen en tradities die van generatie op generatie worden overgedragen. Het is ook een gendarmeriekorps: gekazerneerd, militair geschoold en mobiel. De marechaussee heeft weliswaar een ’groene’ status en mag dus niet staken, maar zijn beroepshouding is gericht op het ’blauwe’ politiewerk. Dit landelijke korps voert zijn taken over de hele wereld uit namens de centrale overheid. Taken waarbij een hoge mate van betrouwbaarheid en flexibiliteit worden vereist. De cultuur van het korps geeft richting aan het dagelijks handelen.

Door brigadegeneraal mr. R. Verboom