De Koninklijke Marechaussee in Suriname (periode 1954-1981)
Nassaublauw in tropisch groen

Enkele grootschalige onderzoeken waren de aanleiding om in 1954 marechaussees naar Suriname te sturen. De uit ongeveer vijftien man bestaande brigade Suriname had twee taken: De militaire politiedienst voor de Koninklijke Landmacht Suriname, de latere Troepenmacht in Suriname, en het verlenen van bijstand aan de lokale politie bij ordeverstoringen. Eind 1975 werd Suriname onafhankelijk. De brigade verzorgde nog een opleiding voor de Surinaamse Militaire Politie en werd daarna opgeheven. De laatste brigadecommandant bleef als adviseur van de commandant van de Surinaamse Militaire Politie in Suriname.

Door kapitein. b.d. J.F. Crul