De Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten

Na het gijzelingsdrama door de terreurbeweging Zwarte September in 1972 tijdens de Olympische Spelen in München en de Zuid-Molukse acties in Nederland, werd het duidelijk dat de politie in Nederland hier geen passend antwoord op had. Binnen de politie en Defensie werden een aantal bijzondere bijstandseenheden opgericht. Een daarvan was de Brigade Bijzondere Beveiligingsopdrachten van de Koninklijke Marechaussee. Naast beveiliging in een omgeving met grote risico’s, is de brigade onder andere ook gespecialiseerd in technische en tactische observatie, arrestatie-interventie en het uitvoeren van bijzondere opdrachten.

Door kolonel. b.d. J. Timmermans