De vrouw in Nassaublauw

In 1953 kwam het VN-verdrag tot stand waarin de gelijkberechtiging van vrouwen was vastgelegd. Nederland ratificeerde het verdrag van New York in 1971. Vanaf dat moment was Defensie en dus ook de Koninklijke Marechaussee verplicht om ook vrouwen aan te nemen als militair. Het duurde nog tot 1979 voordat de eerste vrouwelijke marechaussees instroomden. De integratie  van vrouwen binnen het mannenbolwerk duurde vervolgens nog wel even. Uiteindelijk heeft de vrouw haar plaats gekregen in de marechaussee-organisatie, maar het aantal vrouwen is om diverse redenen nog relatief laag.

Door kapitein b.d. J.F. Crul en majoor b.d. W.G.M. Le Rutte