Semi-permanente Bijstandsbrigades

Rond 1965 waren er in Amsterdam veel rellen. De Koninklijke Marechaussee leverde bijstand aan de gemeentepolitie, die een groot personeelstekort had en nauwelijks de reguliere politiedienst kon uitvoeren. Na de rellen leverden 120 en later meer dan 200 marechaussees permanent bijstand. In dezelfde periode nam de terroristische dreiging toe en die vormde een risico voor de diplomaten in Den Haag. Vanaf 1968 leverden ruim 80 marechaussees bijstand aan het Haagse gemeentelijke korps. Deze semi permanente bijstand duurde tot medio negentiger jaren. Een gouden kans voor de marechaussees om veel ervaring op te doen.

Door kapitein b.d. H.W.F. Hendriks en eerste luitenant P. van Erk.