Collaboratie of verzet, dilemma’s en keuzen in oorlogstijd

Drie korporaals van het korps Politietroepen waren voor de Tweede Wereldoorlog hechte vrienden. Na de capitulatie gaan ze over naar de gemeentepolitie en de Koninklijke Marechaussee. Hun wegen scheidden zich. Elk maakte zijn eigen keuze. De één collaboreerde, de tweede ging in het verzet en de derde probeerde de oorlog zo goed mogelijk door te komen.

Door drs. J.P.E.G. Smeets