De Koninklijke Marechaussee in de Multinational Force & Observers

Het Palestijns-Israëlisch conflict leidde ondermeer tot oorlogen tussen Israël en Egypte. In 1979 sloten beide landen een vredesakkoord. Om beide partijen aan elkaars afspraken te houden, werd er langs de grens in de Sinaï een vredesmacht ontplooid; de Multinational Force en Observers. Daaraan nam Nederland deel met een detachement marechaussees en een Provost Marshal. Zij werden belast met de militaire politiezorg over alle deelnemende internationale troepen. In 1995 beëindigde Nederland deze taak.

Door luitenant-kolonel. b.d. J.L. van der Hoogt