Mobiel Toezicht Vreemdelingen

Als gevolg van het in 1985 gesloten akkoord van Schengen werd de grensbewaking aan de binnengrenzen van de deelnemende staten geleidelijk opgeheven, zo ook in Nederland. Voortaan werd de grensbewaking alleen nog aan de buitengrenzen van het Schengengebied uitgevoerd: voor Nederland de havens en internationale vliegvelden. Die bewaking van buitengrenzen in Europa was niet waterdicht, met als gevolg een steeds groter wordende stroom illegale vreemdelingen en asielzoekers. Een potentieel gevaar voor de openbare orde en nationale veiligheid. Vanaf 1994 voerde de Koninklijke Marechaussee mobiele controles uit achter de binnengrenzen: het Mobiel Toezicht Vreemdelingen (later Veiligheid).

Door majoor  b.d. H. Engels