Museum der Koninklijke Marechaussee 75 jaar

Het Marechausseemuseum is een middelgroot museum met een brede collectie over de geschiedenis van de Nederlandse politie, met name de Koninklijke Marechaussee en het Korps Politietroepen. Het museum werd opgericht in 1936 op basis van de collectie van marechaussee-officier Van Houten. Voordat het museum de huidige locatie in het Koninklijke Weeshuis te Buren betrok, was het gevestigd te Apeldoorn, Leiden en Rotterdam. Het museum heeft een bewogen geschiedenis met veel tegenslagen. Door de enorme inspanning van de marechaussees en medewerkers van buiten, werd er steeds weer een oplossing gevonden en groeide het uit tot het museum dat we nu kennen.

Door kapitein-luitenant-ter-zee b.d. D. Weekenstroo