De Koninklijke Marechaussee, de ‘Dutch Contingentpolice’ in UNPROFOR

Na de val van de muur in 1989 en het daarna uiteenvallen van het voormalig Joegoslavië, was er sprake van een uitgebreide burgeroorlog met een toenemende geweldsspiraal op de Balkan. In 1992 kwam er een bestand en moest de United Nations Protection Force zorgen voor het beëindigen van de burgeroorlog, het afdwingen en handhaven van de vrede en het handhaven en bevorderen van mensenrechten. Van de Koninklijke Landmacht namen aan UNPROFOR van 1992-1994 een transportbataljon en een verbindingsbataljon deel, gevolgd door een infanteriebataljon (1994-1995). Voor de militaire politiedienst van het contingent leverde de Koninklijke Marechaussee een brigade.

Door majoor  b.d. H. Engels