De geestelijke verzorging bij de Koninklijke Marechaussee

Hoewel er al een eeuwen lange traditie bestond dat militairen, gezien hun werk, werden bijgestaan door geestelijke verzorgers, duurde het tot de mobilisatie tijdens de Eerste Wereldoorlog voordat de Nederlandse krijgsmacht zorgde voor actieve geestelijke verzorging door veldpredikers en veldaalmoezeniers. Omdat de marechaussees in zeer kleine eenheden over Nederland waren verspreid, waren zij aangewezen op de lokale geestelijke in het dorp van hun brigade. Pas na de Tweede Wereldoorlog kreeg de Koninklijke Marechaussee een structurele geestelijke verzorging, die tegenwoordig uit zes denominaties bestaat en zijn eigen plaats binnen de organisatie heeft verworven.

Door ds. M.A. Bezemer