De Rijkswacht 1918-1957

De Belgische Rijkswacht ontstond na de opstand in 1830 uit de Koninklijke Marechaussee. Het bleef een betrekkelijk klein plattelands gendarmerie korps. Tijdens de Eerste Wereldoorlog voerde ze de militaire politietaak uit. In 1918 keerde het korps weer terug naar de dorpen om weer ; herboren’ te worden. Het korps groeide aanzienlijk. Pas in 1957 kwam er een wet waarin het bestaan van het korps formeel werd vastgelegd. Tot die tijd was het slechts een instrument van de uitvoerende macht. De geschiedenis van de Rijkswacht kende veel parallellen met het Nederlandse zuster korps.

Door dr. J. Campion