De Koninklijke Marechaussee en de bijstand 1814-1940

Vanaf de oprichting van de Koninklijke Marechaussee in 1814 tot aan de Tweede Wereldoorlog was er veel sociale onrust in Nederland. Een van de taken van het korps was het handhaven van de openbare orde. Bijstand aan de civiele autoriteiten was toen niet duidelijk geregeld, zodat autoriteiten vaak de lokale garnizoenen van de Landmacht hiervoor gebruikten. Dat liep nogal eens uit de hand, met als gevolg doden. Met regelmaat debatteerde de politiek hierover. Men wilde meer politieagenten en marechaussees, zodat er minder slachtoffers zouden vallen.

Door kolonel b.d. W.A. Geense