België, Limburg en de Koninklijke Marechaussee 1814-1848

Na de oprichting van de Koninklijke Marechaussee werden alle brigades door Koning Willem I uitgezet in het huidige België en Zuid-Limburg. Dit om zijn territoriale ambities over de Zuidelijke Nederlanden kracht bij te zetten. Tijdens de opstand van België in 1830, kwam vrijwel geheel Nederlands Limburg in Belgische handen, uitgezonderd Maastricht. Door de opstand werd de Koninklijke Marechaussee opgesplitst in Belgische Gendarmerie en Nederlandse Marechaussee. De Nederlandse marechaussees moesten Limburg verlaten, maar bleven wel in Maastricht. Pas in 1839 keerden de marechaussees weer terug in Nederlands Limburg. Het winnen van de Limburgse harten was geen vanzelfsprekende zaak.

Door drs. J.P.E.G. Smeets