Tweehonderd jaar beeldvorming over de Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee is aan uiteenlopende beeldvorming onderhevig geweest. Het korps is trots op zijn verleden, anderen beamen dat of hebben daar een andere mening over. Het korps deed vaak van zich spreken als het, als ultiem politiemiddel, de doorslag moest geven bij het bestrijden van ongeregeldheden. Dan vielen er wel eens ‘klappen’. Dat werd soms breeduit in de pers uitgemeten. Aan de hand van cartoons en foto’s komt in de brochure twee honderd jaar marechaussee geschiedenis in beelden aan de orde.

Door Thom de Kruijf MA