De Koninklijke Marechaussee en de recherche

Aan het eind van de 19e eeuw kwam de recherche structureel van de grond. Vooral bij de grotere gemeentelijke politiekorpsen. Bij de Koninklijke Marechaussee bleef dat achter, omdat deze organisatie zich vooral bezig hield met het handhaven van de orde met grote en krachtige kerels, Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam er een volwaardige recherche-organisatie. Deze specialiseerde en excelleerde zich, in lijn met de taken van de Koninklijke Marechaussee, vooral op het gebied van vuurwapens, documentfraude, milieucriminaliteit en mensensmokkel.

Door majoor. b.d. K. Procee