De lange vredesreis van de Koninklijke Marechaussee

Na de Tweede Wereldoorlog werd door de Koninklijke Marechaussee, in de rol van militaire politie en ter ondersteuning van de lokale civiele politie, deelgenomen aan een groot aantal vredes- en humanitaire missies. In de brochure worden de missies  van 1950 tot en met 1994 beknopt beschreven.

Door brigadegeneraal.  K.C. Roos