De Koninklijke Marechaussee in Irak 2003-2005

Van 2003-2005 maakten Nederlandse troepen deel uit van de Stabilisation Force Iraq in de Irakese provincie Al Muthanna. De Koninklijke Marechaussee nam deel met twee detachementen: een politiedetachement t.b.v. de Nederlandse militairen en een MP-peloton t.b.v. de ondersteuning van de Irakese politie. Ook werd een adviseur voor de lokale politiechef geleverd. Hoewel de Nederlandse eenheden, waaronder de marechaussees, zeer succesvol waren, kenmerkte deze missie zich door een reeks van spanningen: een Nederlandse politieke ambivalente houding die niet in overeenstemming was met de situatie ter plaatse, oplaaiend intern Irakees geweld, spanning tussen het Openbaar Ministerie en het Ministerie van Defensie (de zaak Eric O.) en het sneuvelen van o.a. wachtmeester 1 Jeroen Severs.

Door brigadegeneraal b.d. R.J.F.M. Veltman