School Opleiding Officieren Marechaussee en haar cadetten

Voor mei 1940 waren de beroepsofficieren van de Koninklijke Marechaussee afkomstig uit de bereden wapens van de Koninklijke Landmacht. Na de capitulatie werd de ‘Nederlandse weermacht’ opgeheven, maar bleef de Marechaussee, als een civiel politiekorps, bestaan. Om te voorzien in jonge officieren, maakte de Inspecteur der Marechaussee in het najaar van 1940 plannen om te komen tot een eigen officiersopleiding: de ‘School Opleiding Officieren Marechaussee’ (SOOM) als onderdeel van het Depot Marechaussee te Apeldoorn. De SOOM startte in januari 1941, maar op last van de bezetter werd tien maanden later het Depot Marechaussee en daarmee ook de SOOM opgeheven. De cadetten moesten naar het Politieopleidingsbataljon (POB) te Schalkhaar, echter alle veertien weigerden dit…

Door luitenant-kolonel b.d. Henk G. Westland