Illusie en realiteit, invloed van marechaussee-oficieren op het rijkspolitiebestel 1945

Het Politiebesluit 1945 betekende voor de Koninklijke Marechaussee een breuk met 131 jaar taakuitoefening in de rijkspolitiezorg. Vanaf 1946 oefende het Wapen niet meer de burgerlijke rijkspolitie taak uit, en was daarmee op dit terrein feitelijk gemarginaliseerd. Dat het zo gekomen is ligt aan veel factoren zoals competentiestrijd tussen ministeries, de Duitse bezetting, maar ook omdat er tijdens de oorlog binnen de top van de Marechaussee ver uiteenlopende gedachten waren over hoe het politiebestel tijdens en na de oorlog er uit moest zien. In deze brochure staat het steekspel tussen vijf marechausseeofficieren centraal. De verschillende visies leidden echter niet tot het door hen gewenste resultaat. Justitie zette deze officieren schaakmat. Met sinds de jaren dertig uitgevoerd consistent beleid en een perfecte timing, werd de burgerlijke rijkspolitiezorg in 1946 opgedragen aan het nieuw opgerichte korps Rijkspolitie. In deze brochure tracht de schrijver een antwoord te geven op de vraag of deze marechaussee-officieren, door de interne verdeeldheid, gefaald hebben.

Door Dr. J.P.E.G. Smeets