De geschiedenis van het Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee
in Nederlands-Indië, deel 1

Na de capitulatie van Japan werd vanaf 1945 de Nederlandse troepenmacht in Nederlands-Indië weer opgebouwd. Elke militaire eenheid had een eigen militaire politiegroep. Deze groepen  werden in 1946 samengevoegd tot het Korps Militaire Politie. Met de aankomst van extra Nederlandse troepen kwamen ook compagnieën van de Koninklijke Marechaussee in Nederlands-Indië aan. Deze werden toegevoegd aan het Korps Militaire Politie. De benaming van het korps werd gewijzigd in Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee. Medio 1951 vertrok de laatste MP-functionaris naar Nederland. Deel 1 gaat vooral over de ontwikkeling  van de organisatie.

Door generaal-majoor. b.d. .E.N. Spronk