De Blauwen

In de meidagen van 1940 konden de marechaussees ten zuiden van de rivieren zich niet terugtrekken op de Vesting Holland, omdat de Duitsers de weg daarnaar toe hadden geblokkeerd. Een groep van 274 marechaussees trok via België en Frankrijk naar Engeland. Na aankomst werden ze verdeeld over verschillende organisaties. Ze beveiligden de Koningin, dienden bij de verschillende departementen, deden militaire politiedienst, werden geheim agent of commando of voegden zich bij de aldaar opgerichte Prinses Irene Brigade van de Koninklijke Landmacht.

Door majoor b.d. W. van der Veer