Sponsoring Brochure nr. 58

Steun ons met uw sponsorbijdrage !!!
U kunt sponsor worden van deze brochure

Brochure nr. 58
(april 2022)

Illusie en realiteit

De mislukte poging van marechaussee-officiëren om invloed uit te oefenen op het naoorlogse rijkspolitiebestel

Het Politiebesluit 1945 en tegelijkertijd de oprichting van het korps Rijkspolitie, betekende voor de Koninklijke Marechaussee een breuk met 131 jaar taakuitoefening in de rijkspolitiezorg. Het Wapen was daarmee op dit terrein feitelijk gemarginaliseerd.

Dat het zo gekomen was, lag aan een aantal factoren. Te weten: het Jordaanoproer in 1934, het Rijkspolitiebesluit 1935, de affaire-Oss, de door Duitsland in WO II doorgevoerde politiereorganisaties en de plannen die de Nederlandse regering in Engeland, en vooral door de minister van Justitie J. van Angeren (notabene de architect van het Politiebesluit 1945), voor het naoorlogse politiebestel waren gesmeed.

Daarenboven heersten er binnen de top van de Marechaussee ver uiteenlopende gedachten over hoe het politiebestel tijdens en na de oorlog in te richten. Uiteraard ging de aandacht van deze officieren vooral uit naar de Marechaussee. Enerzijds was daar de sinds 1 mei 1940 als inspecteur Koninklijke Marechaussee aangetreden A. de Koningh (hij zou kort daarop Inspecteur-generaal van Politie worden) en zijn rechterhand W. Croiset van Uchelen. Zij waren er voor om zo weinig mogelijk te reorganiseren, zodat ná de bevrijding het oude bestel zou kunnen terugkeren. Anderzijds het driemanschap P. Versteegh, W. van den Hoek en J. van Waning. Zij waren er voor zodanig te reorganiseren, dat de Marechaussee na de oorlog de enige speler op het terrein van de rijkspolitiezorg zou zijn. In deze brochure staat het steekspel tussen deze heren centraal. Beide visies leidden echter niet tot het door hen gewenste resultaat, waardoor de Koninklijke Marechaussee vanaf 1946 buiten het rijkspolitiebestel was geplaatst. De schrijver Jos Smeets probeert in deze brochure een antwoord te geven op de vraag of deze marechaussee-officieren, door de interne verdeeldheid, gefaald hebben.

Op welke wijze kunt u sponsor worden van deze brochure

  • Uw sponsoring kunt u aan ons doorgeven door invullen en versturen van onderstaand online inschrijfformulier sponsorbijdrage
  • OF
  • Wilt u per post uw sponsoring doorgeven, dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden, vervolgens printen en invullen. Het ingevulde formulier kunt u versturen naar Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, Haitsma Mulierlaan 5, 7241 GA Lochem.

Online Inschrijfformulier Sponsorbijdrage

De invulvelden die zijn voorzien van een * zijn verplicht in te vullen velden.

Het bedrag heb ik heden overgemaakt op rekeningnummer: NL 47 INGB 0000150300 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, onder vermelding van 'Brochure nr. 58'

Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 47 INGB 0000150300 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, onder vermelding van: ‘Brochure nr. 57’

Uw persoonsgegevens worden conform de AVG alleen voor administratieve- en financiële zaken gebruikt door de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Namens de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, hartelijk dank voor uw sponsoring.

Terug naar Nieuwsberichten