Sponsoring Brochure nr. 59

Steun ons met uw sponsorbijdrage !!!
U kunt sponsor worden van deze brochure

Brochure nr. 59
(oktober 2022)

De Koninklijke Marechaussee en de grensbewaking

Van de schrijver:
“Het schrijven van deze brochure over de grensbewaking is geen sinecure in een tijd van coronabesmettingen, lockdown en quarantaine. Het is veel zittend zoekwerk achter de pc, graven in de eigen herinnering, lezen en studeren. Of er een bepaalde reden is om dit onderwerp uit te diepen? Niet bepaald, maar in gesprekken met de eindredacteur over marechausseebrochures, gaf ik aan dat er heel veel is geschreven over grensbewaking. Vaak in aandachttrekkende berichten, soms schokkend of verbazingwekkend, maar in de meeste gevallen uiterst actueel, part of live, maar altijd onderdeel van het complexe geheel. Mijn eerste bewuste kennismaking met de grensbewaking was tijdens de wachtmeestercursus in 1970 op het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee, waarvoor we niet alleen in de boeken doken, maar ook snuffelden aan de praktijk op Schiphol. Het was daarna een genoegen om ongeveer drie jaar als hoofd doorlaatpost Rotterdam-luchthaven de praktijk van dit vak uit te oefenen. Geen duizenden mensen per dag, die Nederland per vliegtuig of veerboot in Europoort in- of uitreisden, maar zeker uiterst boeiend, omdat de grenspassanten het leven kleur gaven, aandacht of hulp vroegen, gewoon de koffer of de weg kwijt waren of op zoek naar het nog in de toekomst liggende onbekende. De vakantieganger, de directeur, de handelsagent, de politicus of matroos grote vaart, die graag vijf jaar jonger wilde zijn dan hij werkelijk was, omdat hij anders vanwege zijn leeftijd niet meer mocht aanmonsteren.
Maar verwacht geen brochure gevuld met grollen en grappen, maar een verhaal over de geschiedenis van een deel van de taken van de Koninklijke Marechaussee, namelijk de grensbewaking in een historisch perspectief. Grensbewaking, die van de Koninklijke Marechaussee niet alleen justitiële en wetstechnische kennis vraagt, maar tegelijkertijd tact en souplesse vereist, in een wereld die bijna dagelijks verandert door politieke wensen, technische ontwikkelingen, internationale verhoudingen, machtsspiralen en ook menselijk milieuaspecten. Een marechausseebrochure geschreven als reis door de tijd, waarbij het ophalen van herinneringen zeker geen ‘must’ is.”
Harm Engels probeert met deze brochure veel fragmentarische geschiedschrijving bijeen te brengen, zodat de rode draad van de geschiedenis van de grensbewaking door de Koninklijke Marechaussee, in één document wordt beschreven.

Op welke wijze kunt u sponsor worden van deze brochure

  • Uw sponsoring kunt u aan ons doorgeven door invullen en versturen van onderstaand online inschrijfformulier sponsorbijdrage
  • OF
  • Wilt u per post uw sponsoring doorgeven, dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden, vervolgens printen en invullen. Het ingevulde formulier kunt u versturen naar Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, Haitsma Mulierlaan 5, 7241 GA Lochem.

Online Inschrijfformulier Sponsorbijdrage

De invulvelden die zijn voorzien van een * zijn verplicht in te vullen velden.

Het bedrag heb ik heden overgemaakt op rekeningnummer: NL 47 INGB 0000150300 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, onder vermelding van 'Brochure nr. 59'

Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 47 INGB 0000150300 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, onder vermelding van: ‘Brochure nr. 59’

Uw persoonsgegevens worden conform de AVG alleen voor administratieve- en financiële zaken gebruikt door de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Namens de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, hartelijk dank voor uw sponsoring.