Sponsoring Brochure nr. 56

Steun ons met uw sponsorbijdrage !!!
U kunt sponsor worden van deze brochure

Brochure nr. 56
(april 2021)

Heibel in en om Het Heike 1908-1911

In de komende brochure nemen wij u mee naar het vroeg 20e-eeuwse West-Brabant. Een tijdvak waarin het kerkdorp St. Willebrord, ook wel ‘Het Heike’ genoemd, en een aantal van haar inwoners een kwade reputatie genoten. Laatstgenoemden, soms ook wel bekend als ‘Heikesmannen’, leken zich welhaast uitsluitend onledig te houden met het roven, stropen en smokkelen in het grensgebied van het Markiezaat Bergen op Zoom, de Baronie Breda en de Belgische Noorderkempen. In de tweede helft van het jaar 1908 kon de toenmalige districtscommandant in Breda zijn meerdere niets anders meedelen, dan dat de getroffen maatregelen ‘ter beteugeling der onveiligheid’, niet tot resultaat hadden geleid. Aan deze onhoudbare toestand moest natuurlijk een einde komen. Welke maatregelen werden nu genomen? Door wie werden deze genomen? Welk effect sorteerden zij? Vragen die beantwoord zullen worden aan de hand van verschillende bronnen. De lezer zal meegenomen worden naar de streek van heidegronden, broekbossen en vennen. Een streek die het decor vormde van een roemruchte periode uit de rijke marechausseegeschiedenis. Er zal worden stilgestaan bij buitengewone politiemaatregelen, zoals het uitzetten van marechausseedetachementen, het versterken van brigades, en het ter beschikking stellen van gemeente- en rijksveldwachters. U zult lezen over de hinderlaag van Belgische gendarmen in een boterfabriek, het aanhouden en arresteren van criminelen met kleurrijke namen als ‘de Spectiemaker’ of ‘de Witte Kees’, en de moord op een jonge belastingambtenaar. Wat tekenen de (lokale) kranten op over de dubbele moord in Rijsbergen, het ‘stokske’ van De Poorter en de smokkelschoenen van ‘den Tuffert’? Wanneer hield de tirannie van deze ‘moderne Bokkenrijders’ eens op? Het verscherpt politietoezicht was niet oneindig. Maar hoe voltrok zich dat einde? Welke rol speelden autoriteiten als de procureur-generaal in Den Bosch of de Inspecteur der Koninklijke Marechaussee hierin? De samenwerking tussen de verschillende instanties kwam wel eens onder druk te staan. Aan de ene kant werden de marechaussees de hemel in geprezen, terwijl tegelijkertijd het zo nodige toezicht van de (rijks)veldwachters ongewenst werd geacht. Een salva reverentia van een officier van justitie, het al dan niet uitzetten van een brigade te Rucphen, de inzet van politiehonden en het gebruik van rijwielen. Juist door het in- en uitzoomen op vele details krijgt de lezer een uniek beeld van de bestrijding van de criminaliteit door de vroeg 20e-eeuwse Koninklijke Marechaussee.

Op welke wijze kunt u sponsor worden van deze brochure

  • Uw sponsoring kunt u aan ons doorgeven door invullen en versturen van onderstaand online inschrijfformulier sponsorbijdrage
  • OF
  • Wilt u per post uw sponsoring doorgeven, dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden, vervolgens printen en invullen. Het ingevulde formulier kunt u versturen naar Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, Haitsma Mulierlaan 5, 7241 GA Lochem.

Online Inschrijfformulier Sponsorbijdrage

De invulvelden die zijn voorzien van een * zijn verplicht in te vullen velden.

Het bedrag heb ik heden overgemaakt op rekeningnummer: NL 47 INGB 0000150300 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, onder vermelding van 'Brochure nr. 56'

Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 47 INGB 0000150300 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, onder vermelding van: ‘Brochure nr. 56’

Uw persoonsgegevens worden conform de AVG alleen voor administratieve- en financiële zaken gebruikt door de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Namens de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, hartelijk dank voor uw sponsoring.

Terug naar Nieuwsberichten