Sponsoring Brochure nr. 55

Steun ons met uw sponsorbijdrage !!!
U kunt sponsor worden van deze brochure

Brochure nr. 55
(april 2020)

Parlementaire kritiek op de 1e divisie Koninklijke Marechaussee 1940-1941 (Engeland)

In juli 1956 werd Prinses Beatrix op het Depot van de Koninklijke Marechaussee te Apeldoorn geïnstalleerd als Schutsvrouwe van het Wapen. Een vreugdevolle en historische dag. Twee maanden later: negatieve krantenkoppen vanwege uitspraken van de Parlementaire Enquêtecommissie over de Koninklijke Marechaussee tijdens de terugtocht door België en Frankrijk in 1940 en het verblijf in Engeland in de periode 1940-1945. Na een enkele reactie in de krant, was in betrekkelijk korte tijd de storm overgewaaid. Kabinet, parlement en de Koninklijke Marechaussee gingen snel over tot de orde van de dag. Niemand kwam er later op terug. Deze brochure doet dat alsnog.

Nadat de Nederlandse krijgsmacht op 15 mei 1940 had moeten capituleren en de strijd in Zeeland doorging, werden ook daar korte tijd later de wapens neergelegd. Op dat moment waren talloze militairen ‘on the road’ in België en Noord-Frankrijk. Velen, waaronder ook de militairen van de 1e Divisie Koninklijke Marechaussee, kwamen in Engeland terecht en vormden daar de kern voor de Prinses Irenebrigade. In Museumbrochure nr. 50 De Koninklijke Marechaussee mei 1940, beschreef Kees Neisingh hoe het Wapen op 10 mei 1940 in oorlog kwam en hoe de strijd in ons land eindigde. Na de capitulatie begon er een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee, die in opdracht van de bezetter vanaf juli 1940 alleen nog maar Marechaussee mocht heten. Voor de 1e Divisie Koninklijke Marechaussee in Engeland, dienend onder het oog van Koningin Wilhelmina, bleef weliswaar de vanaf 1814 gevoerde naam behouden, maar was ook een gehele nieuwe situatie ingetreden, zoals door Willem van der Veer beschreven in Museumbrochures nr. 2 De Blauwen en nr. 6 De Koninklijke Marechaussee-agenten en het England-Spiel.De Parlementaire Enquêtecommissie onderzocht na de Tweede Wereldoorlog het regeringsbeleid tijdens de oorlog en brak, in het in 1956 verschenen rapport, de staf over de Koninklijke Marechaussee. Kort samengevat: De marechaussees dachten onderweg alleen aan zichzelf en niet aan andere militairen, de marechaussees wilden niet deelnemen aan de strijd. Hoe luidden die conclusies precies? Hoe kwamen die tot stand? Waarom bestond er bij de overige militairen van de landmacht animositeit? En waarom bleef het na de golf van negatieve publiciteit stil? En, ten slotte, wat zou een oordeel kunnen zijn met de kennis van nu? Op deze vragen gaat de nieuwe brochure in.

De schrijver, Kees Neisingh, is van oudsher geïnteresseerd in de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee, niet alleen uit militair-historische belangstelling, maar ook omdat daarin de oorzaak en sleutel te vinden valt voor veel van de uitdagingen waarmee het Wapen te maken kreeg in de jaren die hij als officier bij de Koninklijke Marechaussee diende.

Op welke wijze kunt u sponsor worden van deze brochure

  • Uw sponsoring kunt u aan ons doorgeven door invullen en versturen van onderstaand online inschrijfformulier sponsorbijdrage
  • OF
  • Wilt u per post uw sponsoring doorgeven, dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden, vervolgens printen en invullen. Het ingevulde formulier kunt u versturen naar Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, Haitsma Mulierlaan 5, 7241 GA Lochem.

Online Inschrijfformulier Sponsorbijdrage

De invulvelden die zijn voorzien van een * zijn verplicht in te vullen velden.

Het bedrag heb ik heden overgemaakt op rekeningnummer: NL 47 INGB 0000150300 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, onder vermelding van ‘Brochure nr. 55’

Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 47 INGB 0000150300 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, onder vermelding van: ‘Brochure nr. 55’

Uw persoonsgegevens worden conform de AVG alleen voor administratieve- en financiële zaken gebruikt door de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Namens de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, hartelijk dank voor uw sponsoring.