De stichting

Dit is de website  van de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee en wij maken ons al sinds 1959 sterk voor het voortbestaan van het museum.

De stichting bestaat, u raadt het al, uit louter Vrienden. Vrienden die beseffen dat er zonder historie geen heden is. Vrienden die, net als Kolonel van Houten, onder het motto ‘‘Noblesse Oblige’’ (iets goeds doen voor de samenleving) het museum een warm hart toedragen. Zonder die Vrienden is er geen museum.

Daarom doneren die Vrienden jaarlijks een bescheiden bedrag, komen ze regelmatig eens langs in het museum en organiseren ze elk jaar een gezellige dag met elkaar. Bovendien treden ze op als ambassadeur en weten ze bij jong en oud belangstelling voor het museum te wekken.

De stichting heeft de status van een algemeen nut beogende instelling (ANBI), datum beschikking 29 oktober 2019, datum ingang 1 januari 2019.