Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2020

Het aantal begunstigers:

  • op 1 januari 2020:  629
  • op 31 december 2020 : 610

De Stichting heeft ten doel:

  1. het verdiepen van de kennis der historie van het instituut der gendarmerie in het algemeen en dat van de Koninklijke Marechaussee in het bijzonder;
  2. het wekken van belangstelling hiervoor en het verbreiden van de kennis hieromtrent, ook buiten eigen kring;
  3. het geven van een zo breed mogelijke steun aan het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Gedurende het jaar 2020 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:

Dagelijks bestuur:

  • Kolonel A. van den Bout
  • Majoor b.d. J. van der Vaart
  • Majoor b.d. G.W. Schoone B HRM, secretaris
  • Kapitein b.d. P. Coomans, penningmeester/begunstigeradministrateur

Overige bestuursleden:

  • Luitenant-generaal dr. J.A.J. Leijtens

De Stichting kent per 31 december 2020 6 erevrienden.
Brigade-generaal b.d. drs. A.D. Vriezen, kolonel b.d. G.J.C. Slots, kapitein b.d. J.W.G. van der Meulen en kapitein ter zee b.d. D. Weekenstroo, kolonel b.d. mr. B.W. Hopperus Buma EMPM en brigadegeneraal b.d. J.A. de Jong.

De 60e jaarvergadering van het Algemeen Bestuur werd vanwege de COVID-19 maatregelen digitaal gehouden op 9 april 2020. Hierbij werden de begroting, financieel verslag 2019 en jaarverslag 2019 vastgesteld.

Vanwege de COVID-19 maatregelen zijn de brochure uitreikingen komen te vervallen. Aan de donateurs is de brochure 55 Parlementair oordeel over de 1e Divisie Koninklijke Marechaussee (1940) geschreven door generaal-majoor b.d. C.N.J. Neisingh per post toegezonden. De uitreiking van brochure 56 is doorgeschoven naar 2021.
De jaarlijkse Vriendendag heeft helaas geen doorgang kunnen vinden.

In het kader van 75 jaar bevrijding heeft paleis ‘t Loo een ent van de Canadese esdoorn geschonken aan de stichting vrienden van het museum der Koninklijke Marechaussee. Door de stichting vrienden is een mooi hekwerk met plaquette aangeschaft om deze bijzondere esdoorn tot zijn recht te doen komen. Op 30 oktober 2020 is de esdoorn geplant door CKMar, luitenant-generaal dr. J.A.J. Leijtens.