Jaarverslag 2018

Het aantal begunstigers:

 • op 1 januari 2018:  682
 • op 31 december 2018 : 656

De Stichting heeft ten doel:

 1. het verdiepen van de kennis der historie van het instituut der gendarmerie in het algemeen en dat van de Koninklijke Marechaussee in het bijzonder;
 2. het wekken van belangstelling hiervoor en het verbreiden van de kennis hieromtrent, ook buiten eigen kring;
 3. het geven van een zo breed mogelijke steun aan het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Gedurende het jaar 2018 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:

Dagelijks bestuur:

 • Kolonel b.d. mr. B.W. Hopperus Buma EMPM,  voorzitter
 • Majoor b.d. J. van der Vaart
 • Majoor b.d. G.W. Schoone B HRM, secretaris
 • Kapitein b.d. P. Coomans, penningmeester/begunstigeradministrateur
 • Kolonel A. van de Bout, vanaf 16 april 2018

Overige bestuursleden:

 • Luitenant-generaal mr. H. van den Brink
 • Brigadegeneraal b.d. J.A. de Jong

De Stichting kent per 31 december 2018  4 erevrienden.
Brigade-generaal b.d. drs. A.D. Vriezen, kolonel b.d. G.J.C. Slots, kapitein b.d. J.W.G. van der Meulen en kapitein ter zee b.d. D. Weekenstroo.

De 58e jaarvergadering van het Algemeen Bestuur werd gehouden op 16 april 2018 in het museum te Buren.
Op 16 april 2018 werd de brochure nr. 51  “ Leven en werken op de Limburgse brigades 1884-1894” gepresenteerd, geschreven door drs. M. van der Zee.
Beschreven werd het leven en werken op de brigades Well, Vlodrop en Valkenburg aan het eind van de 19e eeuw.

De – wederom zeer geslaagde – jaarlijkse Vriendendag werd op 18 oktober 2018 gehouden in het oorlogsmuseum te Overloon.
Tijdens deze vriendendag werd de brochure nr. 52  “De Koninklijke Marechaussee in Irak 2003-2005” gepresenteerd, geschreven door brigade-generaal-majoor b.d. R.J.P.M. Veltman. Beschreven werd de opstart en de uitvoering van de complexe missie SFIR door de Koninklijke Marechaussee.

In 2018 is na overleg met de voorzitter van de Stichting Museum Koninklijke Marechaussee besloten geen bijdrage te verstrekken tbv het exploitatietekort.

Beleidsplan