Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

Het aantal begunstigers:

 • op 1 januari 2019:  656
 • op 31 december 2019 :

De Stichting heeft ten doel:

 1. het verdiepen van de kennis der historie van het instituut der gendarmerie in het algemeen en dat van de Koninklijke Marechaussee in het bijzonder;
 2. het wekken van belangstelling hiervoor en het verbreiden van de kennis hieromtrent, ook buiten eigen kring;
 3. het geven van een zo breed mogelijke steun aan het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Gedurende het jaar 2019 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:

Dagelijks bestuur:

 • Kolonel b.d. mr. B.W. Hopperus Buma EMPM,  voorzitter (miv 1 april 2019 aftredend)
 • Kolonel A. van den Bout, voorzitter (vanaf 1 april 2019)
 • Majoor b.d. J. van der Vaart
 • Majoor b.d. G.W. Schoone B HRM, secretaris
 • Kapitein b.d. P. Coomans, penningmeester/begunstiger administrateur

Overige bestuursleden:

 • Luitenant-generaal mr. H. van den Brink (miv 2 september 2019 aftredend)
 • Luitenant-generaal drs. J.A.J. Leijtens (vanaf 2 september 2019 aantredend)
 • Brigadegeneraal b.d. J.A. de Jong (miv 1 april 2019 aftredend)

De Stichting kent per 31 december 2019  6 erevrienden.
Brigade-generaal b.d. drs. A.D. Vriezen, kolonel b.d. G.J.C. Slots, kapitein b.d. J.W.G. van der Meulen, kapitein ter zee b.d. D. Weekenstroo, kolonel b.d. mr. B.W. Hopperus Buma EMPM en brigadegeneraal b.d. J.A. de Jong.

De 59e jaarvergadering van het Algemeen Bestuur werd gehouden op 1 april 2019 in het museum te Buren. Tijdens de jaarvergadering werden kolonel b.d. mr. B.W. Hopperus Buma EMPM en brigadegeneraal b.d. J.A. de Jong benoemd tot ere-vriend van de stichting vrienden van het museum der Koninklijke Marechaussee.

Op 1 april 2019 werd de brochure nr. 53  “ De Koninklijke Marechaussee in het Caribisch gebied” gepresenteerd, geschreven door adjudant-onderofficier R. van der Deure.
Beschreven werd de geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee in het Caribisch gebied.

De – wederom zeer geslaagde – jaarlijkse Vriendendag werd op 17 oktober 2019 gehouden in het Marechaussee museum te Buren.
Tijdens deze vriendendag werd de brochure nr. 54  “De School Opleiding Officieren Marechaussee (SOOM)” gepresenteerd, geschreven door luitenant-kolonel b.d. H.G. Westland. Beschreven werd de aanleiding en inhoud van de opleiding, de cadetten en hun belevenissen en het einde van de opleiding in 1941.

In 2019 is na overleg met de voorzitter van de Stichting Museum Koninklijke Marechaussee besloten geen bijdrage te verstrekken tbv het exploitatietekort.

Beleidsplan