Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee

Dagelijks bestuur

Penningmeester contactadres: Theeboomstraat 4, 3151 RR Hoek van Holland
Penningmeester algemeen contactadres: Commanderij 20, 4116 BV Buren

Overige bestuursleden
Luitenant-Generaal mr. H van den Brink
Brigadegeneraal b.d. J.A. de Jong

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Erevrienden
Brigadegeneraal b.d. drs. A.D. Vriezen
Kolonel b.d. G.J.C. Slots
Kolonel b.d. mr. B.W. Hopperus Buma
Kapitein b.d. J.W.G. van der Meulen
Kapitein-ter-zee b.d. D. Weekenstroo


Word Vriend van het Marechausseemuseum

Van de Penningmeester

Uw jaarlijkse bijdrage voor 2019 , of een sponsorbijdrage t.b.v. een brochure, kunt u voldoen op IBAN: NL47INGB0000150300 t.n.v. de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee o.v.v. donatie 2019 of Brochure 53 en/of 54.