De Kolbak

Tweemaal per jaar geeft de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee het Informatieblad De Kolbak uit.

Vanaf 2020 is de Kolbak op deze website te lezen onder het submenu Downloads.

De Kolbak is een uitgaven van


Word Vriend van het Marechausseemuseum

Van de Penningmeester

Uw jaarlijkse bijdrage voor 2020 , of een sponsorbijdrage t.b.v. een brochure, kunt u voldoen op IBAN: NL47INGB0000150300 t.n.v. de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee o.v.v. donatie 2020 of Brochure 54 en/of 55.