Vriendendag 2022

Op vrijdag 11 november 2022 vond de jaarlijkse vriendendag plaats op de KW III-kazerne te Apeldoorn. Hier werd de door Harm Engels geschreven brochure nummer 59 gepresenteerd. Het was voor enkele begunstigers na lange tijd weer een bezoek aan het opleidingscentrum. Zij maakten ook gretig gebruik van de rondleiding in het nieuwe lesgebouw 46 en de traditiekamer OTCKMar.


Vriendendag 2021

Hoek van Holland, november 2021

Geachte Vrienden,

Het zal u niet ontgaan zijn, maar ook de Stichting Vrienden heeft wederom de gevolgen van het COVID-19 (Corona Virus) ondervonden.

De bijeenkomsten in 2020 en de voorjaarsvergadering van 2021 konden hierdoor geen doorgang vinden.
Gelet op de huidige ontwikkelingen  en maatregelen heeft het bestuur besloten om ook de Vriendendag van donderdag 25 november 2021 in Buren te annuleren.

Het bestuur heeft in overleg met de hoofdredacteur besloten om ook brochure nummer 57 geschreven door C.N.J Neisingh  en H. Engels aan een ieder toe te zenden.
Bij een eerst volgende bijeenkomst zal ook deze brochure nog onder de aandacht worden gesteld.

In brochure nummer 57 zit zoals gebruikelijk het sponsor formulier voor nummer 58.
Deze wordt geschreven door  J.P.E.G. Smeets met als titel “Illusie en realiteit”
De mislukte poging van marechaussee-officieren om invloed uit te oefenen op het naoorlogse rijkspolitiebestel. Zie de korte samenvatting op de achterzijde van deze brief.

Zodra er een nieuwe data bekend is voor een bijeenkomst zal deze worden gepubliceerd op onze website: vrienden.stichtingmuseumkmar.nl en via diverse social media.

Degene die zich al hadden aangemeld voor de Vriendendag van 2021 zullen het betaalde bedrag teruggestort krijgen.

Bijdrage voor brochure 58 en  uw donatie voor 2021/2022 kunt u  overmaken op IBAN: NL47INGB0000150300.

Mocht u nog vragen hebben mail of bel mij op:
penningmeestervrienden@stichtingmuseumkmar.nl of 06-48426992

Namens het bestuur,
P. (Peter) Coomans


Vriendendag 2020

De voorjaarsbijeenkomst van 9 april 2020 in Buren kon hierdoor geen doorgang vinden.
Gelet op de huidige ontwikkelingen heeft het bestuur helaas moeten besluiten om ook de Vriendendag van donderdag 12 november op de KW III te Apeldoorn te annuleren. We hebben diverse alternatieven besproken maar vinden dat de doelstelling van onze Stichting door de beperkingen die COVID-19 met zich meebrengt, in geen van de opties voldoende tot haar recht komt.


Vriendendag 2019

Donderdag 17 oktober 2019 vond in de dependance van het Museum in Buren de presentatie van brochure 54 plaats, met als titel “School Opleiding Officieren Marechaussee (SOOM) , geschreven door Luitenant-kolonel b.d. H.G. Westland. Tijdens deze presentatie waren 70 vrienden aanwezig. De brochure werd gepresenteerd door de redacteur D. Weekenstroo.

Vooraf aan de presentatie werd deze dag geopend door de voorzitter A. van den Bout en gaf J. Govaarts een toelichting op de stand van zaken m.b.t. evt. restauratie van de dependance.

Als laatste een presentatie door de directeur van het Museum die een presentatie gaf m.b.t. het museum en de plannen die er zijn voor de toekomst.

Na een borrel en een voortreffelijke broodjeslunch kwam er een einde aan deze vrienden dag en werd een ieder nog in de gelegenheid gesteld om het museum te bezoeken.

Presentatie van de brochure door de redacteur D. Weekenstroo