Onze Activiteiten

Vriendendag 2021

Het bestuur heeft de vriendendag 2021 gepland op 25 november 2021 te Buren. De juiste locatie zal op een later tijdstip bekend gesteld worden.
Wij hopen jullie op die dag allemaal te kunnen begroeten.
Het bestuur.

Vriendendag 2020

De voorjaarsbijeenkomst van 9 april 2020 in Buren kon hierdoor geen doorgang vinden.
Gelet op de huidige ontwikkelingen heeft het bestuur helaas moeten besluiten om ook de Vriendendag van donderdag 12 november op de KW III te Apeldoorn te annuleren. We hebben diverse alternatieven besproken maar vinden dat de doelstelling van onze Stichting door de beperkingen die COVID-19 met zich meebrengt, in geen van de opties voldoende tot haar recht komt.

Vriendendag 2019

Donderdag 17 oktober 2019 vond in de dependance van het Museum in Buren de presentatie van brochure 54 plaats, met als titel “School Opleiding Officieren Marechaussee (SOOM) , geschreven door Luitenant-kolonel b.d. H.G. Westland. Tijdens deze presentatie waren 70 vrienden aanwezig. De brochure werd gepresenteerd door de redacteur D. Weekenstroo.

Vooraf aan de presentatie werd deze dag geopend door de voorzitter A. van den Bout en gaf J. Govaarts een toelichting op de stand van zaken m.b.t. evt. restauratie van de dependance.

Als laatste een presentatie door de directeur van het Museum die een presentatie gaf m.b.t. het museum en de plannen die er zijn voor de toekomst.

Na een borrel en een voortreffelijke broodjeslunch kwam er een einde aan deze vrienden dag en werd een ieder nog in de gelegenheid gesteld om het museum te bezoeken.

Presentatie van de brochure door de redacteur D. Weekenstroo