Het aantal begunstigers:

  • op 1 januari 2022:  565
  • op 31 december 2022 : 560

De Stichting heeft ten doel:

  1. het verdiepen van de kennis der historie van het instituut der gendarmerie in het algemeen en dat van de Koninklijke Marechaussee in het bijzonder;
  2. het wekken van belangstelling hiervoor en het verbreiden van de kennis hieromtrent, ook buiten eigen kring;
  3. het geven van een zo breed mogelijke steun aan het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Gedurende het jaar 2022 bestond het bestuur uit de volgende bestuursleden:

Dagelijks bestuur:

  • Kolonel A. van den Bout, voorzitter
  • Majoor b.d. J. van der Vaart
  • Majoor b.d. G.W. Schoone B HRM, secretaris
  • Kapitein b.d. P. Coomans, penningmeester / begunstigeradministrateur

Overige bestuursleden:

  • Luitenant-generaal dr. J.A.J. Leijtens

De Stichting kent per 31 december 2021 5 erevrienden.
Kolonel b.d. G.J.C. Slots, kapitein b.d. J.W.G. van der Meulen en kapitein ter zee b.d. D. Weekenstroo, kolonel b.d. mr. B.W. Hopperus Buma EMPM en brigadegeneraal b.d. J.A. de Jong.

De 62e jaarvergadering van het Algemeen Bestuur werd gehouden tijdens de Vriendendag op 13 november 2022. Hierbij werden de begroting 2022, financieel verslag 2021 en jaarverslag 2021 vastgesteld.

Op de Vriendendag op het OTCKMar te Apeldoorn zijn de schrijvers en schilder van brochure 58 en 59 bedankt voor hun bijdrage. Door de hoofdredacteur, kapitein ter zee b.d. D. Weekenstroo werd aandacht geschonken aan de betreffende brochures.

De Stichting Vrienden heeft een bedrag van €5.000,00 geschonken aan de nieuwe tentoonstelling met als werktitel: “De Canon van de Koninklijke Marechaussee”, waarvoor plaats zal worden ingeruimd voor de thema’s “Koude Oorlog” en “50 jaar dienstplicht KMar”.