Sponsoring Brochure nr. 60

Steun ons met uw sponsorbijdrage !!!
U kunt sponsor worden van deze brochure

Brochure nr. 60
(april2023)

Marechaussee-eskadrons in bezettingstijd 1940-1942

Drie dagen na de capitulatie op 15 mei 1940, wordt Nederland onder burgerlijk bestuur gesteld in de persoon van Seys-Inquart. Deze rijkscommissaris heeft voor de uitoefening van zijn taak vier commissarissen-generaal ter beschikking. Voor het ‘Sicherheitswesen’ is dit Rauter, die als ‘Höhere SS- und Polizeiführer’ ook het bevel heeft over alle Duitse SS- en politiekrachten. Seys-Inquart bepaalt dat de handhaving van de openbare rust, orde en veiligheid wordt opgedragen aan de Nederlandse politie, maar wel onder toezicht van de ‘Ordnungspolizei’.

Die Nederlandse politie wordt, na een wervingsactie, in de zomer van 1940 met duizenden politieagenten, rijksveldwachters en marechaussees uitgebreid, voornamelijk afkomstig uit het gedemobiliseerde leger. De versterking is nodig, omdat na de opheffing van het leger, de openbare orde en rust alleen nog door de politie kan worden gehandhaafd. In en bij de grote steden worden voor bijstand marechaussee-eskadrons, geconcentreerde/gesloten eenheden, van circa honderd marechaussees gelegerd. De brochure beschrijft de oprichting, de organisatie, de vulling, de uitrusting, de huisvesting en inzet van de deze marechaussee-eskadrons. Uit deze periode is beeldmateriaal bewaard gebleven, waarmee de brochure ruim zal worden voorzien.

Maar zijn deze eskadrons van de Marechaussee nu de gesloten eenheden die Rauter voor ogen heeft? Wat is zijn echte bedoeling? In mei 1941 wordt in Amsterdam een gesloten gemeentepolitie-eenheid opgericht, het Politiebataljon Amsterdam. Drie maanden later wordt het personeel van drie eskadrons overgeplaatst naar de gemeentepolitie van Amsterdam en Den Haag. Wanneer het formeren van een bataljon Marechaussee voor politiedienst achter de frontlinie in Rusland mislukt en het Politie Opleidingsbataljon in Schalkhaar in maart 1942 de eerste gesloten eenheid van de ‘Nieuwe Orde’ aflevert, is het einde van de eskadrons nabij.

De schrijver, Henk G. Westland, verricht historisch onderzoek naar de ‘Gevallenen der (Koninklijke) Marechaussee 1940-1945’. Hij heeft over de resultaten van zijn onderzoek vanaf 2011 in Marechaussee Contact al bijna zestig artikelen geschreven en van zijn hand is in 2019 brochure nr. 54 ‘School Opleiding Marechaussee en haar cadetten’ verschenen.

Op welke wijze kunt u sponsor worden van deze brochure

  • Uw sponsoring kunt u aan ons doorgeven door invullen en versturen van onderstaand online inschrijfformulier sponsorbijdrage
  • OF
  • Wilt u per post uw sponsoring doorgeven, dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden, vervolgens printen en invullen. Het ingevulde formulier kunt u versturen naar Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, Haitsma Mulierlaan 5, 7241 GA Lochem.

Online Inschrijfformulier Sponsorbijdrage

De invulvelden die zijn voorzien van een * zijn verplicht in te vullen velden.

Het bedrag heb ik heden overgemaakt op rekeningnummer: NL 47 INGB 0000150300 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, onder vermelding van 'Brochure nr. 60'

Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 47 INGB 0000150300 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, onder vermelding van: ‘Brochure nr. 60’

Uw persoonsgegevens worden conform de AVG alleen voor administratieve- en financiële zaken gebruikt door de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Namens de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, hartelijk dank voor uw sponsoring.