Sponsoring Brochure nr. 61

Steun ons met uw sponsorbijdrage !!!
U kunt sponsor worden van deze brochure

Brochure nr. 61
(oktober 2023)

Een bont gezelschap
De Nederlandse marechaussees van 1814-1815

In de komende brochure nemen wij u mee naar het vroegste begin van ons krijgsmachtdeel. Willem Frederik, Prins van Oranje en latere koning Willem I, heeft het soevereinbesluit van 26 oktober 1814 nr. 489 ondertekend, en daarmee de Koninklijke Marechaussee opgericht. Het korps opereert voorshands alleen in de Belgische provincies. Aanvankelijk verdeeld in zeven compagnieën en binnen een jaar uitgebreid naar negen, dient het personeel tenminste voor twee derde deel bereden te zijn. Het resterende deel deed haar diensten te voet. Kolonel baron De Roisin, de korpscommandant, zal uiteindelijk kunnen beschikken over 961 man, van wie 930 onderofficieren en manschappen.

Naar schatting zo’n 1400 onderofficieren en manschappen zijn vanaf de oprichting in 1814 tot en met eind december 1815 aangenomen bij de Koninklijke Marechaussee. Wie waren zij? Wat waren de selectie criteria? Voldeden de Nederlandse marechaussees aan dit profiel? Waar kwamen zij vandaan? Soms is niet meer bekend dan een naam en een korte notitie, of spreken de bronnen elkaar tegen. Auteur Michael van der Zee is druk bezig geweest met speurwerk in de archieven en met literatuur onderzoek om de geschiedenis en de identiteit van de Nederlandse marechaussees te achterhalen. Hij gaat in op de ervaringen die zij eerder als militair opdeden tijdens de zogeheten coalitieoorlogen van 1792 tot 1815. De toekomstige Nederlandse marechaussees maakten onder andere deel uit van de legers van de Nederlandse republiek, Oostenrijk, Frankrijk en Pruisen. Zij werden gestoken in de kleurrijke uniformen van roemruchte regimenten als de Hollandse Koninklijke Garde, de Waalse dragonders van Latour, de Oostenrijkse infanterieregimenten, de Franse Keizerlijke Garde en de Pruisische zwarte huzaren. Ten slotte besteedt de schrijver beknopt aandacht aan het officierskorps van de Koninklijke Marechaussee.

‘Een bont gezelschap’ is de eerste studie over de vroegste geschiedenis van de Koninklijke Marechaussee, waarin niet de organisatie maar de mannen centraal staan. Met het beschrijven van deze tot dusver onderbelichte geschiedenis van de allereerste marechaussees, heeft de auteur deze mannen een gezicht gegeven.

Door drs. M van der Zee


Op welke wijze kunt u sponsor worden van deze brochure

  • Uw sponsoring kunt u aan ons doorgeven door invullen en versturen van onderstaand online inschrijfformulier sponsorbijdrage
  • OF
  • Wilt u per post uw sponsoring doorgeven, dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden, vervolgens printen en invullen. Het ingevulde formulier kunt u versturen naar Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, Haitsma Mulierlaan 5, 7241 GA Lochem.

Online Inschrijfformulier Sponsorbijdrage

De invulvelden die zijn voorzien van een * zijn verplicht in te vullen velden.

Het bedrag heb ik heden overgemaakt op rekeningnummer: NL 47 INGB 0000150300 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, onder vermelding van ‘Brochure nr. 61’

Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: NL 47 INGB 0000150300 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, onder vermelding van: ‘Brochure nr. 61’

Uw persoonsgegevens worden conform de AVG alleen voor administratieve- en financiële zaken gebruikt door de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Namens de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee, hartelijk dank voor uw sponsoring.