Beleidsplan 2022 -2025
RSIN nummer 816737563
Stichting vrienden van het Marechausseemuseum

De stichting heeft ten doel;

Het verdiepen van de kennis der historie van het instituut der Gendarmerie in het algemeen en in dat van Koninklijke Marechaussee in het bijzonder en het wekken van belangstelling hiervoor en het verbreiden van de kennis hieromtrent, ook buiten eigen kring en het geven van een zo breed mogelijke steun aan het museum der Koninklijke Marechaussee.

De stichting wil dit bereiken door jaarlijks een donatie te doen aan het museum met het doel dit te besteden ter verfraaiing van het museum en/of door een aankoop ter uitbreiding van de collectie van het museum.

De stichting krijgt haar inkomsten uit donaties van de vrienden van de stichting, uit de verkoop van brochures en evt. schenkingen.

De stichting draagt zorg voor vastlegging van de historie van de Koninklijke Marechaussee door jaarlijks 2 brochures uit te geven m.b.t. de historie van de Koninklijke Marechaussee.

Deze brochures worden gratis verstrekt aan de donateurs van de stichting en direct betrokkenen en worden tevens te koop aangeboden in het museum.

De presentatie van 1 brochure vindt in ieder voorjaar plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering in het museum te Buren.

De presentatie van de 2e brochure vindt plaats tijdens de jaarlijkse vriendendag in het najaar op een door het bestuur te bepalen locatie.

Het bestuur komt per jaar minimaal 3 x bij elkaar.

Om de doelstelling van de stichting te bereiken werken wij samen met andere aan de Koninklijke Marechaussee gerelateerde stichtingen om het vriendenbestand uit te breiden. Dit gebeurt d.m.v. publicaties op het internet, bijeenkomsten op veteranendagen en het bemannen van een stand op reünies.

Het bestuur bestaat uit:

Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op ander wijzen voor hun inspanning en/of tijdsbesteding te laten compenseren.

Aldus vastgesteld door het bestuur.