Word Vriend van het Marechausseemuseum

Door invullen en versturen van het aanvraagformulier wordt u Vriend van het Marechausseemuseum en:

Online Aanvraagformulier Word Vriend


Wij verzoeken u uw jaarlijkse donatie over te maken op bankrekening NL47 INGB 0000 1503 00 t.n.v. Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee.
Contactadres Penningmeester: P. Coomans, Theeboomstraat 4, 3151 RR Hoek van Holland.

Uw persoonsgegevens worden conform de AVG alleen voor administratieve- en financiële zaken gebruikt door de Stichting Vrienden van het Museum der Koninklijke Marechaussee.

Namens de Stichting en het Museum hartelijk dank voor uw aanmelding.