De hulpmarechaussee 1848-1945

Onder het begrip hulpmarechaussee verstond men een ’tijdelijke’ versterking van de Koninklijke Marechaussee door militairen, meestal cavaleristen, die onder toezicht van de beroeps marechaussees hun dienst verrichten. De hulpmarechaussee kwam voort uit de grote zorg bij de regering dat het platteland steeds onveiliger werd. Uitbreiding van de Koninklijke Marechaussee en de politie was door het parlement afgewezen. Dus koos men voor een oplossing met militairen. Die waren al in dienst en stonden dus al op de begroting. Later werd de taak van de hulpmarechaussee onder meer uitgebreid met militaire bijstand aan de politie en hulp bij veeziekten, ongelukken en watersnood.

Door K.J. Onderweegs