De Koninklijke Marechaussee, daar zit muziek in!

Al eeuwen werden militairen vergezeld van muzikanten. Regimenten hadden vaak een eigen muziekkorps. In 1949 krijgt de Koninklijke Marechaussee pas een drumband (later genoemd Tamboerkorps Koninklijke Marechaussee). In 1982 werd de instrumentale bezetting veranderd in drumfanfare en werd het tamboerkorps omgevormd tot het Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee.

Door kapitein b.d. J. Rump