Koorzang bij de Koninklijke Marechaussee

Om een ander programma te presenteren op de ouderdag van de rekruten werd in 1952 op het opleidingsdepot in Apeldoorn een koortje van zestien man geformeerd. Het mannenkoor van de Koninklijke Marechaussee groeide snel in omvang en trad met gerenommeerde orkesten landelijk op en maakte vele radio- en platenopnamen. Door gebrek aan voldoende zangers werd het koor in 1987 opgeheven. In 1955 werd in Den Haag door  veertig zangers ook een mannenkoor opgericht. Het Haagse Marechaussee koor behaalde al binnen vier jaar de eerste prijs op het Nederlands koorfestival. Ook dit koor leed aan gebrek aan zangers en werd rond 1970 opgeheven.

Door kapitein b.d. J. Rump