De geschiedenis van het Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee
in Nederlands-Indië en Indonesië deel 2

Na de capitulatie van Japan werd vanaf 1945 de Nederlandse troepenmacht in Nederlands-Indië weer opgebouwd. Elke militaire eenheid had een eigen militaire politiegroep. Deze groepen werden in 1946 samengevoegd tot het Korps Militaire Politie. Met de aankomst van extra Nederlandse troepen kwamen ook compagnieën van de Koninklijke Marechaussee in Nederlands-Indië aan. Deze werden toegevoegd aan het Korps Militaire Politie. De benaming van het korps werd gewijzigd in Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee. Deel 2 gaat vooral over de achtergronden van het conflict in Nederlands-Indië en de aard van het werk van de militaire politie.

Door luitenant-generaal b.d. G.C. Walles