Het opleiden bij de Koninklijke Marechaussee Van vóór het Depot tot na het OC

Vanaf de oprichting van de Koninklijke Marechaussee in 1814, werd een marechaussee op de brigade door zijn oudere collega opgeleid. Al vrij snel werd duidelijk dat een centrale opleiding wenselijk zou zijn. Pogingen daartoe werden meestal na enige tijd weer gestaakt. Wel kwam men periodiek bijeen om gezamenlijk te oefenen. In 1913 werd in Apeldoorn het Depot Koninklijke Marechaussee opgericht. Op het Depot werden de marechaussees en onderofficieren opgeleid. Dat bleef zo tot 1941. Na de oorlog verhuisden de opleidingen naar de Willem III Kazerne in Apeldoorn.

Door eerste luitenant H. Rijke