‘Tussen Ems en Weser’ Het District KMar KMar/KLu BRD

Nadat de Koude oorlog is uitgebroken ontwikkelde de NAVO een geïntegreerde luchtverdediging tegen luchtaanvallen door bommenwerpers bestaande uit grond-lucht geleide wapens. Ook Nederland droeg daaraan bij. Van 1959 tot na het einde van de koude oorlog in 1989, heeft de Koninklijke Luchtmacht geleide wapengroepen in West-Duitsland ontplooid. Deze werden ondersteund door de Koninklijke Marechaussee.

Door kapitein b.d. A.H. Colenbrander