Gasgebruik bij de Koninklijke Marechaussee

Als gevolg van het gebruik van gas als strijdmiddel tijdens de Eerste Wereldoorlog, werd ook binnen de Nederlandse Krijgsmacht na de oorlog veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van beschermingsmiddelen tegen gas. Bij de Koninklijke Marechaussee werd een gasmasker ingevoerd. In 1931 kreeg het korps ook gaspatronen met traangas, die met een revolver werden afgeschoten, bedoeld om gesloten ruimten met mensen te ontruimen. Voor het ontruimen in de openlucht werden traangasgranaten ingevoerd. Hoewel technisch verbeterd, behoren al deze uitrustingsstukken nog steeds tot de bewapening van de Koninklijke Marechaussee.

Door ing. W.A. Dreschler