De Koninklijke Marechaussee in Nederlands Nieuw-Guinea
(Het Wapen naar een uithoek der aarde)

Na de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië in 1949 bleef Nieuw-Guinea onder Nederlands bestuur De verdediging werd opgedragen aan de Koninklijke Marine en deels aan de Koninklijke Landmacht (1950-1955 en vanaf 1960). Vanaf 1952-1955 verrichtte ook een afdeling Koninklijke Marechaussee diensten in Nieuw-Guinea.  In verband met de toenemende Indonesische agressie versterkte de Nederlandse regering vanaf 1960 de verdediging. In 1962 was wederom een afdeling Koninklijke Marechaussee aldaar actief. In 1963 werd Nieuw-Guinea overgedragen aan Indonesië.

Door luitenant-kolonel b.d. D.J.H.N. den Beer Poortugael